mask

Badania ultradźwiękowe(UT)

pomiar konstrukcyjnyMetoda ultradźwiękowa należy do grupy metod objętościowych, podobnie jak metoda radiograficzna. Umożliwia ona badanie obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych a nawet drewna i tworzyw ceramicznych.Metodą tą można badać obiekty poddawane różnym procesom obróbki oraz łączenia:

  • walcowanie
  • odlewanie
  • kucie
  • spawanie
  • zgrzewanie
  • klejenie
  • lutowanie

 

Metoda ta umożliwia wykrywanie zarówno wad wewnętrznych, jak i powierzchniowych czy podpowierzchniowych. Pozwala ona na określenie ich wymiarów oraz lokalizacji w badanym elemencie. Ultradźwiękowe badania elementów cechuje szybkość uzyskiwanych informacji, brak szkodliwości na zdrowie, niższa cena w porównaniu do badań radiograficznych.

 

Metody badań ultradźwiękowych

W przypadku badań ultradźwiękowych wyróżniamy następujące metody przeprowadzania kontroli:

  • echa,
  • cienia,
  • rezonansu.

Pierwsza z nich pozwala wykryć nieprawidłowości w postaci między innymi pęknięć czy pęcherzy, poprzez odbicie od nich fali. W przypadku metody cienia, inaczej zwanej przenikania, niezbędny jest dostęp do dwóch stron badanego obiektu, co pozwala dostrzec ewentualne nieprawidłowości w postaci nieciągłości. Ostatnia z wymienionych metod - rezonansu, podobnie jak metoda echa, opiera się na odbiciu fali. Różnica polega jednak na tym, że w przypadku metody rezonansu fale padające i odbite nakładają się na siebie.

Charakterystyka badań ultradźwiękowych

Badania ultradźwiękowe wykorzystywane są w wielu branżach, w których przygotowuje się konstrukcje spawane. Jest to między innymi lotnictwo, energetyka czy metalurgia. Dużą zaletą tego typu badań jest fakt, że są ona znacznie szybciej prowadzone niż na przykład badania radiograficzne. Z punktu widzenia Klienta z pewnością jednym z najważniejszych czynników jest również cena, jaką trzeba zapłacić za usługę, gdyż badania te są stosunkowo nie drogie. Dużą zaletą jest również fakt, że badania obiektów mogą być prowadzone nawet wtedy, gdy możliwy jest dostęp do zaledwie jednej strony kontrolowanego urządzenia.