mask

Badania ultradźwiękowe(UT)

pomiar konstrukcyjnyMetoda ultradźwiękowa należy do grupy metod objętościowych, podobnie jak metoda radiograficzna. Umożliwia badanie obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych a nawet drewna i tworzyw ceramicznych.Metodą tą można badać obiekty poddawane różnym procesom obróbki oraz łączenia:

  • walcowanie
  • odlewanie
  • kucie
  • spawanie
  • zgrzewanie
  • klejenie
  • lutowanie

 

Metoda ta umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych. Pozwala ona na określenie typu wady, wymiarów oraz jej lokalizacji w elemencie badanym. Ultradźwiękowe badania elementów cechuje szybkość uzyskiwanych informacji, brak szkodliwości zdrowia, niższa cena w porównaniu do badań radiograficznych. Zalety te sprawiają, że w wielu dziedzinach przemysłu badania ultradźwiękowe zastąpiły badania radiograficzne.