mask

Blog

wycięta rura

BADANIE NDT W PRÓBACH CIŚNIENIOWYCH

Próby ciśnieniowe są przeprowadzane w przypadku złożonych konstrukcji, szczególnie takich jak rurociągi albo zbiorniki wymagające sprawdzenia trwałości i szczelności. Testy te są wykorzystywane zwłaszcza przed uruchomieniem danego systemu, w celu weryfikacji jego pełnej sprawności. Mają ogromne znaczenie szczególnie w przypadku pracy pod wysokim ciśnieniem.

Czytaj więcej

obróbka mechaniczna

RODZAJE NIEPRAWIDŁOWOŚCI MOGĄCYCH WYSTĄPIĆ PO OBRÓBCE MECHANICZEJ

Obróbka mechaniczna to termin pod którym kryje się szereg technik bazujących przede wszystkim na wykorzystaniu nacisku mechanicznego, przy czym metody mechaniczne łączą się także z innymi, takimi jak obróbka termiczna czy obróbka chemiczna. Najczęściej występujące rodzaje obróbki mechanicznej to m.in. cięcie, gięcie, skrawanie, tłoczenie, walcowanie i prasowanie, cięcie plazmowe, frezowanie, szlifowanie, toczenie, kucie, obróbka powierzchniowa, hartowanie i ulepszanie cieplne, piaskowanie, a także spawanie.  

Czytaj więcej

pomiar

NIEPEWNOŚĆ POMIAROWA URZĄDZEŃ BADAWCZYCH

Pomiar to zbiór czynności, których celem jest wyznaczenie wartości wielkości mierzonej. Pomiary w zależności od celu badania, a także od rodzaju sprawdzanego obiektu mogą zostać podzielone na proste i złożone. Należy jednak pamiętać, że żaden, nawet najlepiej wykonany pomiar, nigdy nie jest do końca ścisły. Dlaczego? Czynników, które mają na to wpływ jest wiele. Na szczególną uwagę zasługuje jednak błąd osoby wykonującej pomiar, charakterystyka mierzonych obiektów, ale także niepewność pomiarowa urządzeń badawczych. Co warto wiedzieć o powstających rozbieżnościach? I z czym wiąże się ostatni z podanych elementów, czyli niepewność wykorzystywanych przyrządów? Na te i inne pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czytaj więcej

wynika badań

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA METODY ET

Metoda ET to metoda prądów wirowych, która pozwala wykrywać różnego rodzaju nieciągłości, jak pęknięcia, czy erozyjne lub korozyjne ubytki, określając ich wielkość i głębokość zalegania. Jest wykorzystywana do badania elementów z materiałów przewodzących prąd. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób odbywa się badanie metodą ET i sprawdźmy, jakie ograniczenia w zastosowaniu ma ta metoda.

Czytaj więcej

badanie NDT

WYBÓR METODY BADAŃ NDT, A CZYNNIK MATERIAŁOWY

Kontrola stanu technicznego obiektów budowlanych, konstrukcji, instalacji czy maszyn pozwala na wychwycenie procesów prowadzących do skrócenia ich czasu eksploatacji, a nierzadko kosztownej awarii. Sposobem na określenie stopnia zmian jest sprawdzenie, czy wykorzystany materiał nie ma wad powstałych podczas produkcji, ani defektów wywołanych jego użytkowaniem. Najkorzystniejsze jest przeprowadzanie badań NDT, które są w stanie dostarczyć potrzebnych informacji bez konieczności ingerencji w badaną strukturę.

Czytaj więcej

spawanie

METODY SPAWANIA I ICH TYPOWE NIEZGODNOŚCI

Spawanie pozwala na szybkie wykonywanie trwałych połączeń między elementami metalowymi. Ich spajanie jest możliwe za sprawą podniesienia temperatury metalu i jego miejscowe upłynnienie oraz utworzenie spójnej, a także jednorodnej struktury po wystudzeniu. Do osiągnięcia tego celu wykorzystuje się kilka różnych technologii. Podczas ich stosowania mogą się jednak pojawić tzw. niezgodności spawalnicze, czyli odstępstwa od przyjętych norm jakościowych, które można wykryć, korzystając z różnych metod badań nieniszczących. Przekonajmy się, jakie stosuje się metody spawania oraz jakie niezgodności mogą im towarzyszyć.

Czytaj więcej

badanie twardości

OGRANICZENIA METODY HT

Twardość metalu w praktyce możemy badać różnymi metodami, różnymi narzędziami. Wszystkie metody mają swoje ograniczenia. Technika pomiarowa wciąż się rozwija, dlatego korzystając z nowoczesnych narzędzi, o pewnych ograniczeniach możemy dziś zapomnieć. Przejrzyjmy kilka ograniczeń przypisywanych konkretnym metodom, a następnie zerknijmy na możliwości, jakie daje nam zastosowanie twardościomierzy ultradźwiękowych.

Czytaj więcej

badanie ET

RODZAJE URZĄDZEŃ DO BADAŃ ET W ZALEŻNOŚCI OD ELEMENTÓW PODDAWANYCH KONTROLI

Wykrywanie defektów materiałów może być prowadzone na wiele sposobów, w zależności od charakterystyki obiektu, w którym mają być znalezione nieciągłości oraz ich spodziewanego rodzaju. Jedną z częściej wykorzystywanych technologii jest badanie ET (Eddy-current testing), czyli prowadzone metodą prądów wirowych. Przyjrzyjmy się jej bliżej oraz sprawdźmy, jakie typu urządzeń mogą być w niej stosowane.

Czytaj więcej

labolatiorium

PROCES CERTYFIKOWANIA LABORATORÓW BADAWCZYCH (NDT)

Podmioty zajmujące się wykonywaniem badań nieniszczących muszą gwarantować najwyższą jakość oferowanych usług oraz skrupulatne przestrzeganie obowiązujących procedur. Jest to niezwykle istotne, ponieważ od wyników uzyskanych przez laboratorium badawcze NDT zależy niejednokrotnie bezpieczeństwo eksploatacji poszczególnych urządzeń lub konstrukcji. Wszelkie odstępstwa od przyjętych standardów mogłyby więc okazać się groźne, a przy tym narażać zleceniodawcę na konieczność ponoszenia wysokich kosztów, w razie, gdyby błędy doprowadziły do awarii lub wypadku. Jednym ze sposobów na zapewnienie wiarygodności jest uzyskanie odpowiedniej certyfikacji. Przekonajmy się, jak wygląda ten proces.

Czytaj więcej

urządzenie ndt

JAK WYGLĄDAJĄ PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ NDT?

Uzyskiwanie prawidłowych pomiarów wiąże się z koniecznością korzystania ze sprzętu, którego wskazania odpowiadają rzeczywistemu natężeniu mierzonej cechy. Będzie to bardzo ważne w przypadku badań NDT, których wyniki mają ustalić stan i parametry materiałów, konstrukcji czy urządzeń. Przekonajmy się, jak wygląda sprawa okresowych przeglądów urządzeń NDT.

Czytaj więcej