mask

Badania ultradźwiękowe (IBUS-TD)

urządzenie pomairoweUltradźwiękowe badania spoin o grubości od 2 do 8 mm elementów płaskich oraz rur wykonujemy przy użyciu specjalistycznych głowic profilowanych. Badania przeprowadzane są wg procedury zgodnej z normą PN-EN ISO/IEC 17025. Powyższa procedura uwzględniająca dedykowane głowice pozwala na całkowite wyeliminowanie ograniczeń wynikających ze stosowania głowic standardowych.

 Zobacz również: Pomiary grubości