mask

Badania ultradźwiękowe (TOFD)

badnie ultradzwiękoweTechnika TOFD (Time of Flight Diffraction) w odróżnieniu od pozostałych technik ultradźwiękowych wykorzystujących amplitudę odbitej od nieciągłości fali ultradźwiękowej wykorzystuje sygnały pochodzące od fal dyfrakcyjnych, powstających na krawędziach wad. Technika TOFD wykorzystywana jest przede wszystkim podczas badania złączy spawanych. Cały jej proces podlega cyfrowej rejestracji co umożliwia późniejszą wielokrotną analizę i weryfikację wyników badań. Metoda TOFD cechuje się wysoką wykrywalnością wad przy małej liczbie fałszywych wskazań, daje możliwość dokładnego pomiaru geometrii nieciągłości w trzech płaszczyznach i odbywa się w krótszym od konwencjonalnych metod czasie. W 2018 roku zakupiliśmy skaner oraz głowice TOFD aby móc wdrożyć powyższą usługę.