mask

Uczestnictwo w projektach unijnych

Jako firma społecznie odpowiedzialna wzięliśmy udział w realizacji projektu unijnego, którego celem było zapewnienie dostępu do nowoczesnej technologii podnoszącej bezpieczeństwo żeglugi. W ramach tego zadania zrealizowaliśmy projekt, który był dofinansowany z Funduszy Europejskich Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analizy chemicznych w firmie DRACO w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym.

 

Wartość projektu 1.254.600,00 PLN. Wartość dofinansowania 508.980,00 PLN.

fundusze europejskie logo

PROJEKTY EU

PROJEKTY EU