mask

Ocena stanu technicznego konstrukcji (ATCS)

konstrukcja metalowaCzęsto zadajemy sobie pytanie, czy dana konstrukcja np. mostu, wieży, nabrzeża, hali, jest w stanie jeszcze funkcjonować w obecnym stanie, lub czy jej istnienie nie stanowi zagrożenia dla otocznia. I tu z pomocą przychodzi kompleksowa ocena stanu technicznego konstrukcji ( ATCS-Assessment of Technical Condition Structures).Polega ona na głębokiej analizie stanu faktycznego konstrukcji, sporządzanej w oparciu o szereg badań nieniszczących, niszczących, pomiarów i obliczeń inżynierskich. Sama analiza stanowi jedynie część ATCS. Jej następstwem jest wskazanie, co dzieje się z konstrukcją, jakie są przyczyny obecnego jej stanu, oraz decyzja, co do zabiegów, jakim ma być poddana, aby spełniać konkretne wymagania, właściciela, lub konkretnego organu nadzoru. Dopiero tak wykonana ATCS stanowi podstawę do dalszych działań.Prawidłowa ocena stanu technicznego konstrukcji wymaga doświadczenia i wiąże się z dużą odpowiedzialnością, lecz prawidłowo wykonana może uchronić konstrukcję przed ostateczną utratą własności, zminimalizować koszty właściciela, a w szczególności zapobiec nie rzadko śmiertelnym wypadkom.