mask

Zakres działalności laboratoryjnej

Przedmiot badań / wyrób  Rodzaj działalności / badane cechy / metoda  Metoda badań
Złącza spawane materiałów metalowych o grubości do 50 mm  Nieciągłości
Metoda radiograficzna
PN-EN ISO 17636-1:2013-06
PN-EN ISO 10893-6:2019-04
PN-EN ISO 5579:2014-02
Złącza spawane materiałów ferromagnetycznych Nieciągłości powierzchniowe
i podpowierzchniowe
Metoda magnetyczno-proszkowa
PN-EN ISO 9934-1:2017-02
PN-EN ISO 17638:2017-01
Odkuwki stalowe ferromagnetyczne Nieciągłości powierzchniowe
i podpowierzchniowe
Metoda magnetyczno-proszkowa
PN-EN ISO 9934-1:2017-02
PN-EN 10228-1:2016-07
Rury stalowe ferromagnetyczne Nieciągłości powierzchniowe
i podpowierzchniowe
Metoda magnetyczno-proszkowa
PN-EN ISO 9934-1:2017-02
PN-EN ISO 10893-5:2011
Odlewy staliwne ferromagnetyczne Nieciągłości powierzchniowe
i podpowierzchniowe
Metoda magnetyczno-proszkowa
PN-EN ISO 9934-1:2017-02
PN-EN 1369:2013-04
Wyroby i materiały konstrukcyjne Nieciągłości powierzchniowe zewnętrzne otwarte na badaną powierzchnię
Metoda penetracyjna
PN-EN ISO 3452-1:2013-08
PN-EN ISO 3452-5:2009
PN-EN ISO 3452-6:2009
PN-EN ISO 10893-4:2011
PN-EN 10228-2:2016-07
PN-EN 1371-1:2012
PN-EN 1371-2:2015-03
Urządzenia techniczne, konstrukcje stalowe i budowlane, ich elementy i urządzenia zabezpieczające, połączenia nierozłączne Ocena szczelności badanych
obiektów poprzez wskazanie,
lokalizację przecieku
Metoda pęcherzykowa
PN-EN 1593:2004
PN-EN 1779:2002
PN-EN 1779:2002/A1:2006
Złącza spawane materiałów metalowych Niezgodności spawalnicze
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN ISO 17640:2019-01
PN-EN ISO 16810:2014-06
PN-EN ISO 22825:2017-02
PN-EN ISO 13588:2019-04
PN-EN ISO 10863:2020-12
PN-EN ISO 17405:2022-11
PN-EN ISO 16811:2014-06
PN-EN ISO 16823:2014-6
PN-EN ISO 16826:2014-06
PN-EN ISO 16827:2014-06
PN-EN ISO 16828:2014-06
Wyroby i materiały konstrukcyjne Pomiary grubości
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN ISO 16809:2019-08
PN-EN ISO 16810:2014-06
PN-EN ISO 16811:2014-06
Wyroby i materiały konstrukcyjne
Wyroby stalowe płaskie
Nieciągłości
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN ISO 16810:2014-06
PN-EN 10160:2001
PN-EN 10307:2004
PN-EN ISO 16811:2014-06
PN-EN ISO 16823:2014-6
PN-EN ISO 16826:2014-06
PN-EN ISO 16827:2014-06
PN-EN ISO 16828:2014-06
Wyroby i materiały konstrukcyjne
Odkuwki
Nieciągłości
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN 10228-3:2016-07
PN-EN 10228-4:2016-07
PN-EN ISO 16811:2014-06
PN-EN ISO 16823:2014-6
PN-EN ISO 16826:2014-06
PN-EN ISO 16827:2014-06
PN-EN ISO 16828:2014-06
PN-EN ISO 17640:2019-01
Wyroby i materiały konstrukcyjne
Odlewy
Nieciągłości
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN 12680-1:2005
PN-EN 12680-2:2005
PN-EN 12680-3:2012
PN-EN ISO 16811:2014-06
PN-EN ISO 16823:2014-6
PN-EN ISO 16826:2014-06
PN-EN ISO 16827:2014-06
PN-EN ISO 16828:2014-06
PN-EN ISO 17640:2019-01
Wyroby i materiały konstrukcyjne
Dwuteowniki
Nieciągłości
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN 10306:2004
PN-EN ISO 16811:2014-06
PN-EN ISO 16827:2014-06
PN-EN ISO 16828:2014-06
PN-EN ISO 17640:2019-01
Wyroby i materiały konstrukcyjne
Pręty
Nieciągłości
Metoda ultradźwiękowa
PN-EN 10308:2004
PN-EN ISO 16811:2014-06
PN-EN ISO 16827:2014-06
PN-EN ISO 16828:2014-06
    PN-EN ISO 17640:2019-01
Wyroby i materiały konstrukcyjne
Odlewy
Niedoskonałości kształtu oraz
nieciągłości powierzchniowe
zewnętrzne
Metoda wizualna
PN-EN 13018:2016-04
PN-EN 1370:2012
Złącza spawane Niedoskonałości kształtu oraz
nieciągłości powierzchniowe
zewnętrzne
Metoda wizualna
PN-EN ISO 17637:2017-02
Wyroby i materiały konstrukcyjne Nieciągłości powierzchniowe
i podpowierzchniowe
Metoda prądów wirowych
PN-EN ISO 15549:2019-07
PN-EN ISO 17643:2015-11
Wyroby i materiały konstrukcyjne Pomiary grubości
zakres (1 – 1999) µm
Metoda prądów wirowych
P/ET/PCA
Wyroby i materiały konstrukcyjne Pomiary twardości
Metoda Leeba
UCI w zakresie obciążenia: HV5, HV10
P/HT/PCA
Spoiny austenityczne Pomiary zawartości ferrytu w zakresie:
Od 0,1 % do 65 %
Od 0,1 FN do 99 FN
Metoda indukcji magnetycznej
PN-EN ISO 8249:2018-11
Stale Skład chemiczny, analiza ilościowa
(zawartość % wag.)
- Cr (0,076 ÷ 25,5)
- Mn (0,015 ÷ 1,89)
- Ni (0,01 ÷ 63,0)
- Cu (0,01 ÷ 0,43)
- Mo (0,004 ÷ 9,1)
- Ti (0,001 ÷ 0,31)
- Cu (0,002 ÷ 0,21)
- Nb (0,001 ÷ 0,9)
Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersją fali (WD-XRF)
P/PMI/PCA
Stopy miedzi Skład chemiczny, analiza ilościowa
(zawartość % wag.)
- Cu (67,3 ÷ 97,7)
- Sn (0,003 ÷ 10,3)
- Pb (0,003 ÷ 0,32)
- Zn (0,006 ÷ 0,39)
- Fe (0,02 ÷ 3,9)
- Ni (0,05 ÷ 31)
Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersją fali (WD-XRF)
P/PMI/PCA
Stopy aluminium Skład chemiczny, analiza ilościowa
(zawartość % wag.)
- Al (84,8 ÷ 99,85)
- Mg (0,59 ÷ 2,8)
- Si (0,02 ÷ 10,6)
- Ti (0,005 ÷ 0,11)
- V (0,004 ÷ 0,01)
- Cr (0,06 ÷ 0,17)
- Mn (0,014 ÷ 1,27)
- Fe (0,08 ÷ 0,8)
P/PMI/PCA
  - Ni (0,005 ÷ 1,83)
- Cu (0,001 ÷ 3,2)
- Zn (0,015 ÷ 6,9)
Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersją fali (WD-XRF)
 
Stale - Ni (0,005 ÷ 1,83)
- Cu (0,001 ÷ 3,2)
- Zn (0,015 ÷ 6,9)
Metoda fluorescencyjnej spektrometrii
rentgenowskiej z dyspersją fali (WD-XRF)
P/PMI/PCA
Stopy miedzi Skład chemiczny, analiza ilościowa
(zawartość % wag.)
- Cu (67,3 ÷ 97,7)
- Sn (0,003 ÷ 10,3)
- Pb (0,003 ÷ 0,32)
- Zn (0,006 ÷ 0,39)
- Fe (0,02 ÷ 3,9)
- Ni (0,05 ÷ 31)
Laserowo indukowana spektroskopia emisyjna (LIBS)
P/PMI/PCA
Stopy aluminium Skład chemiczny, analiza ilościowa
(zawartość % wag.)
- Al (84,8 ÷ 99,85)
- Mg (0,59 ÷ 2,8)
- Si (0,02 ÷ 10,6)
- Ti (0,005 ÷ 0,11)
- V (0,004 ÷ 0,01)
- Cr (0,06 ÷ 0,17)
- Mn (0,014 ÷ 1,27)
- Fe (0,08 ÷ 0,8)
- Ni (0,005 ÷ 1,83)
- Cu (0,001 ÷ 3,2)
- Zn (0,015 ÷ 6,9)
Laserowo indukowana spektroskopia emisyjna (LIBS)
P/PMI/PCA