mask

Badania prądami wirowymi (ET)

miernikiem pomiar materiałuMetoda prądów wirowych polega na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i odbieraniu reakcji zwrotnej poprzez sondę badawczą oraz defektoskop prądowirowy. Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz przesunięcia fazowego napięcia i natężenia pozwala na precyzyjną ocenę stanu badanego materiału.Metoda prądów wirowych wykorzystywana jest w m.in. w lotnictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle hutniczym, podczas badań wymienników ciepła oraz przy badaniach spoin. Jest to metoda powierzchniowa mająca zastosowanie wyłącznie przy ocenie wyrobów metalowych wnikając na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Przy pomocy badań tą metodą możemy wykryć ewentualne nieciągłości w postaci m.in. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, określając jednocześnie ich wielkości oraz głębokości zalegania.

Zobacz również: Badania magnetyczno proszkowe

 

Zasada działania prądów wirowych

Prądy wirowe są zjawiskiem elektromagnetycznym, występującym w przewodnikach znajdujących się w zmiennym polu magnetycznym. Gdy przewodnik porusza się względem pola magnetycznego lub gdy pole magnetyczne zmienia się w czasie, w przewodniku indukowane są siły elektromotoryczne, które z kolei powodują przepływ prądu elektrycznego. Prądy te płynące w zamkniętych pętlach przewodnika zwane są prądami wirowymi. Sprawdź również, na czym polegają badania magnetyczne spoin.

Metody wykrywania wad materiałowych za pomocą prądów wirowych

Metoda wykrywania wad materiałowych za pomocą prądów wirowych to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych technik badania nieniszczącego. Wykorzystuje zjawisko indukcji elektromagnetycznej, polegające na generowaniu prądów wirowych w badanym materiale w wyniku oddziaływania zmiennego pola magnetycznego. Prądy te, poruszając się po powierzchni materiału, mogą wykrywać wszelkie nieprawidłowości, takie jak pęknięcia, korozja czy zmiany struktury materiału. Dzięki temu metoda ta jest szeroko stosowana w przemyśle, zwłaszcza w kontroli jakości materiałów i wyrobów gotowych.

W praktyce do generowania pola magnetycznego używa się cewek, które są umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie badanego obiektu. W zależności od konstrukcji cewki i parametrów prądów zasilających można uzyskać różne głębokości penetracji prądów wirowych oraz rozdzielczość badania. Istotnym elementem tej metody jest również system detekcji zmian sygnału prądów wirowych, pozwalający na analizę i interpretację wyników. Dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów przetwarzania sygnału możliwe jest precyzyjne określenie lokalizacji i charakterystyki wad materiałowych. W ten sposób metoda prądów wirowych przyczynia się do podnoszenia jakości i bezpieczeństwa w przemyśle, a także pozwala na oszczędność czasu i kosztów związanych z kontrolą jakości.