mask

Badania prądami wirowymi (ET)

miernikiem pomiar materiałuMetoda prądów wirowych polega na wzbudzaniu zmiennego pola elektromagnetycznego w badanym materiale i odbieraniu reakcji zwrotnej poprzez sondę badawczą oraz defektoskop prądowirowy. Analiza wartości zmian pola elektromagnetycznego, amplitudy oraz przesunięcia fazowego napięcia i natężenia pozwala na precyzyjną ocenę stanu badanego materiału.Metoda prądów wirowych wykorzystywana jest w m.in. w lotnictwie, przemyśle maszynowym, przemyśle hutniczym, podczas badań wymienników ciepła oraz przy badaniach spoin. Jest to metoda powierzchniowa mająca zastosowanie wyłącznie przy ocenie wyrobów metalowych wnikając na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Przy pomocy badań tą metodą możemy wykryć ewentualne nieciągłości w postaci m.in. pęknięć, ubytków erozyjnych lub korozyjnych, określając jednocześnie ich wielkości oraz głębokości zalegania.

Zobacz również: Badania magnetyczno proszkowe