CO możemy dla Ciebie zrobić?

Drodzy Państwo,

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne DRACO oferuje Państwu swoje usługi z zakresu badań nieniszczących oraz oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych od 1990 roku. Nasze usługi cechuje wysoka jakość poparta Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-N 18001:2004 i ISO/IEC 17025:2005, wiedzą techniczną oraz wykształceniem. Dysponujemy nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem do badań NDT, łódź hybrydową z pozwoleniem na prace do 6 mil morskich od linii brzegowej oraz pojazd ATV do prac w ciężkim terenie. Wysoko wykwalifikowany personel naszej firmy posiada międzynarodowe certyfikaty II i III stopnia zgodne z normą EN 473 / ISO 9712 oraz uprawnienia alpinistyczne. Nasi inżynierowie spawalnicy posiadają międzynarodowe certyfikaty EWE oraz IWE. Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na sugestie Klienta, gotowi do pracy w dowolnym terenie zarówno z lądu, wody jak i powietrza. Na życzenie Klienta pracujemy również w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

MOŻNA NAM ZAUFAĆ

czlonek_kapituly_728x90

150x70-2010

150x70-2011

150x70-2012

150x70-2013

150x70-2014

150x70-2015

SPRAWDŹ NASZE MOŻLIWOŚCI

Badania nieniszczące NDT konstrukcji (spawanych, kutych, walcowanych, odlewanych) wykonuje się w poszukiwaniu nieciągłości jej elementów, celem ich wyeliminowania, dla zapewnienia bezpiecznej pracy w warunkach ich eksploatacji.

W procesie technologicznym wytwarzania konstrukcji, wykonuje się badania międzyoperacyjne i odbiorcze (końcowe), aby potwierdzić brak wad niedopuszczalnych, które mogłyby powstać w procesie produkcyjnym, zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm lub Towarzystw Klasyfikacyjnych, którym dana konstrukcja podlega.

Konstrukcje będące już w eksploatacji, bada się na istnienie pęknięć, rozwarstwień, korozyjnej utraty grubości, wówczas, gdy nastąpi awaria, uzasadniona obawa, że obiekt jest w stanie krytycznym, przy planach wykorzystania konstrukcji do innych celów lub po upłynięciu terminu eksploatacji przewidzianego Prawem Budowlanym. W takiej sytuacji często zachodzi potrzeba oceny stanu technicznego całej konstrukcji (ATCS), co wymaga wykonania określonych badań o liczności pozwalającej opracować wyniki statystycznie, w celu orzeczenia, czy konstrukcja w aktualnym stanie może być nadal eksploatowana i z jakim prawdopodobieństwem pewności. W takiej sytuacji inwestor często oczekuje jeszcze odpowiedzi na pytanie: „jak długo jeszcze może być eksploatowana” lub „co należy zrobić, żeby przywrócić konstrukcji zdolność eksploatacyjną”.

 • Badania Wizualne (VT)
 • Badania Penetracyjne (PT)
 • Badania magnetyczno-proszkowe (MT)
 • Badania Prądami Wirowymi (ET)
 • Badania Szczelności Metodą Pęcherzykową (LT)
 • Ultradźwiękowe Pomiary Grubości (UTT)
 • Badania Ultradźwiękowe (UT)
 • Badania ultradźwiękowe (IBUS-TD)
 • Badania ultradźwiękowe Phased Array (PA)
 • Badania ultradźwiękowe (TOFD)
 • Analiza i badanie składu chemicznego metali (PMI)

 • Pomiary zawartości ferrytu (FE)
 • Pomiar Twardości (HT)
 • Ocena Stanu Technicznego Konstrukcji (ATCS)
 • Filmowanie konstrukcji z powietrza

 NASZE CERTYFIKATY

Posiadane certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-N 18001:2004 | Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ISO/IEC 17025:2005 | Polski Rejestr Statków (PRS) | Det Norske Veritas (DNV) | American Bureau of Shipping (ABS) | Lloyd’s Register of Shipping (LRS) | Germanischer Lloyd (GL) | Bureau Veritas (BV) | Registro Italiano Navale (RINA)

ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadania dotyczącego zakupu: Spektrometru laserowego z oprogramowaniem, zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Draco w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

14.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż na mocy pkt. 7 Zapytania ofertowego 01/05/2018/Draco z dnia 29.05.2018 r., Zamawiający zamyka przedmiotowe postępowanie. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. skutkujących możliwą do nałożenia korektą finansową postępowanie zostaje zamknięte bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż w przeciągu 2 tygodni ogłoszone zostanie nowe postępowanie ofertowe na objęte zapytaniem ofertowym urządzenia.

Projekt „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Draco w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

14.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż na mocy pkt. 7 Zapytania ofertowego 01/06/2018/Draco z dnia 14.06.2018 r., Zamawiający zamyka przedmiotowe postępowanie. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. skutkujących możliwą do nałożenia korektą finansową postępowanie zostaje zamknięte bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż w przeciągu 2 tygodni ogłoszone zostanie nowe postępowanie ofertowe na objęte zapytaniem ofertowym urządzenia.

Projekt „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Draco w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

fe
urzad-marszakowski
ue

PROJEKTY EU

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analizy chemicznych w firmie DRACO w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym”

Wartość projektu 1.254.600,00 PLN. Wartość dofinansowania 508.980,00 PLN.

fe
urzad-marszakowski
ue

 INFORMACJE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne DRACO
Lesiński Spółka Jawna

ul. Przyrodników 1 B
80-298 Gdańsk, POLSKA

KRS: 0000537650
NIP: 584-02-51-994
Regon: 002857489
VAT UE: PL 584-02-51-994
D-U-N-S: 422233067
Kaszubski Bank Spółdzielczy
Nr rach.: 68 8350 0004 0000 2353 2000 0010

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Zapytania ofertowe

Jakub Lesiński
Dyrektor ds. Technicznych
e-mail: j.lesinski@draco.com.pl
tel. kom.: +48 601-222-313

Laboratorium Badań Nieniszczących

Michał Jordan
Kierownik Laboratorium NDT
e-mail: m.jordan@draco.com.pl
tel. kom. +48 609-954-007

Dział Dokumentacji Technicznej

Agnieszka Starosz
Kierownik Administracyjny
e-mail: a.starosz@draco.com.pl
tel. kom. +48 668-378-923

Sekretariat

e-mail: draco@draco.com.pl
tel.: +48 58 320-24-31
tel.: +48 58 320-24-32
tel.: +48 58 305-79-23
tel.: +48 58 684-93-10

Administracja

Magdalena Lesińska
Dyrektor Administracyjny
e-mail: m.lesinska@draco.com.pl
tel. kom.: +48 605-498-005

Dyrekcja

Krzysztof J. Lesiński
Dyrektor
e-mail: k.lesinski@draco.com.pl
tel. kom.: +48 601-222-320

Jakub Lesiński
Dyrektor ds. Technicznych
e-mail: j.lesinski@draco.com.pl
tel. kom.: +48 601-222-313