CO możemy dla Ciebie zrobić?

Drodzy Państwo,

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne DRACO oferuje Państwu swoje usługi z zakresu badań nieniszczących oraz oceny stanu technicznego konstrukcji stalowych od 1990 roku. Nasze usługi cechuje wysoka jakość poparta Zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością, zgodnym z ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-N 18001:2004 i ISO/IEC 17025:2005, wiedzą techniczną oraz wykształceniem. Dysponujemy nowoczesnym, certyfikowanym sprzętem do badań NDT, łódź hybrydową z pozwoleniem na prace do 6 mil morskich od linii brzegowej oraz pojazd ATV do prac w ciężkim terenie. Wysoko wykwalifikowany personel naszej firmy posiada międzynarodowe certyfikaty II i III stopnia zgodne z normą EN 473 / ISO 9712 oraz uprawnienia alpinistyczne. Nasi inżynierowie spawalnicy posiadają międzynarodowe certyfikaty EWE oraz IWE. Jesteśmy dyspozycyjni i otwarci na sugestie Klienta, gotowi do pracy w dowolnym terenie zarówno z lądu, wody jak i powietrza. Na życzenie Klienta pracujemy również w godzinach nocnych oraz w dni wolne od pracy.

Zapraszamy Państwa do współpracy!

MOŻNA NAM ZAUFAĆ

czlonek_kapituly_728x90

150x70-2010

150x70-2011

150x70-2012

150x70-2013

150x70-2014

150x70-2015

Laboratorium badań nieniszczących NDT

Nasze przedsiębiorstwo specjalistyczne DRACO pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracy podczas eksploatacji danego obiektu. Oferowane przez nas badania nieniszczące NDT konstrukcji spawanych, kutych, walcowanych oraz odlewanych umożliwiają wykrycie, umiejscowienie oraz eliminację wszelkich nieciągłości. Zgodnie z wymogami obowiązujących norm oraz Towarzystw Klasyfikacyjnych, którym podlega dana budowa, w DRACO zajmujemy się również poszukiwaniem wad niedopuszczalnych, które mogły powstać już podczas produkcji, np. maszyn.

Badania NDT konstrukcji mają również sprawdzić, czy dany obiekt nadaje się do dalszej eksploatacji, np. w razie awarii lub uzasadnionych obaw o jego stan. Ocena stanu technicznego wykonywana jest także po upłynięciu terminu eksploatacji, który opisany jest w Prawie Budowlanym lub przed planowaną zmianą jego przeznaczenia. Sprawdzamy wtedy obecność wszelkich pęknięć, rozwarstwień oraz korozyjnych utrat grubości. Zarówno badania NDT maszyn, jak i konstrukcji są niezbędne do otrzymania niezbędnych pomiarów i otrzymania wyników statystycznych potrzebnych do wydania orzeczenia dotyczącego ich stanu. Upewniamy się, czy stan danego obiektu (maszyny) zezwala na jego dalszą eksploatację, a także z jakim prawdopodobieństwem pewności. Dokonujemy również prognozy dotyczącej jego trwałości. Ekspertyza jest również niezbędna w określaniu wymogów przywracających zdolność eksploatacyjną danego obiektu.

 NASZE CERTYFIKATY

Posiadane certyfikaty: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; PN-N 18001:2004 | Urząd Dozoru Technicznego (UDT) ISO/IEC 17025:2005 | Polski Rejestr Statków (PRS) | Det Norske Veritas (DNV) | American Bureau of Shipping (ABS) | Lloyd’s Register of Shipping (LRS) | Germanischer Lloyd (GL) | Bureau Veritas (BV) | Registro Italiano Navale (RINA)

ZAMÓWIENIA

Szanowni Państwo,
Pragniemy zaprosić i poinformować, że rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy zadania dotyczącego zakupu: Spektrometru laserowego z oprogramowaniem, zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Draco w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

14.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż na mocy pkt. 7 Zapytania ofertowego 01/05/2018/Draco z dnia 29.05.2018 r., Zamawiający zamyka przedmiotowe postępowanie. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. skutkujących możliwą do nałożenia korektą finansową postępowanie zostaje zamknięte bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż w przeciągu 2 tygodni ogłoszone zostanie nowe postępowanie ofertowe na objęte zapytaniem ofertowym urządzenia.

Projekt „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Draco w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

14.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować, iż na mocy pkt. 7 Zapytania ofertowego 01/06/2018/Draco z dnia 14.06.2018 r., Zamawiający zamyka przedmiotowe postępowanie. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości przez Instytucję Pośredniczącą – Agencję Rozwoju Pomorza S.A. skutkujących możliwą do nałożenia korektą finansową postępowanie zostaje zamknięte bez wyłonienia najkorzystniejszej oferty.

Informujemy, iż w przeciągu 2 tygodni ogłoszone zostanie nowe postępowanie ofertowe na objęte zapytaniem ofertowym urządzenia.

Projekt „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analiz chemicznych w firmie Draco w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego lata 2014-2020; Oś priorytetowa 2 Przedsiębiorstwa; Działanie 2.2 Inwestycje profilowane; Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne.

Dziękujemy za złożone oferty i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych postępowaniach ofertowych.

fe
urzad-marszakowski
ue

PROJEKTY EU

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE DRACO LESIŃSKI SPÓŁKA JAWNA zrealizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowych usług badań nieniszczących i analizy chemicznych w firmie DRACO w Gdańsku dla konstrukcji, pojazdów i jednostek pływających w sektorze offshore i portowo-logistycznym”

Wartość projektu 1.254.600,00 PLN. Wartość dofinansowania 508.980,00 PLN.

fe
urzad-marszakowski
ue

 INFORMACJE KONTAKTOWE

Przedsiębiorstwo 
Specjalistyczne DRACO
Lesiński Spółka Jawna

ul. Przyrodników 1 B
80-298 Gdańsk, POLSKA

KRS: 0000537650
NIP: 584-02-51-994
Regon: 002857489
VAT UE: PL 584-02-51-994
D-U-N-S: 422233067
Numer BDO: 000195937
Kaszubski Bank Spółdzielczy
Nr rach.: 68 8350 0004 0000 2353 2000 0010

MASZ PYTANIA? NAPISZ DO NAS!

Zapytania ofertowe

Jakub Lesiński
Dyrektor ds. Technicznych
e-mail: j.lesinski@draco.com.pl
tel. kom.: +48 601-222-313

Laboratorium Badań Nieniszczących

Adam Szamotulski
Kierownik Laboratorium NDT
e-mail: a.szamotulski@draco.com.pl
tel. kom. +48 609-954-007

Dział Dokumentacji Technicznej

Agnieszka Starosz
Kierownik Administracyjny
e-mail: a.starosz@draco.com.pl
tel. kom. +48 668-378-923

Sekretariat

e-mail: draco@draco.com.pl
tel.: +48 58 320-24-31
tel.: +48 58 320-24-32
tel.: +48 58 305-79-23
tel.: +48 58 684-93-10

Administracja

Magdalena Lesińska
Dyrektor Administracyjny
e-mail: m.lesinska@draco.com.pl
tel. kom.: +48 605-498-005

Dyrekcja

Krzysztof J. Lesiński
Dyrektor
e-mail: k.lesinski@draco.com.pl
tel. kom.: +48 601-222-320

Jakub Lesiński
Dyrektor ds. Technicznych
e-mail: j.lesinski@draco.com.pl
tel. kom.: +48 601-222-313