mask

Badania phased array (PA)

badanie ultradzwiękamiMetoda Phased Array (PA) polega na zastosowaniu ultradźwiękowych głowic wieloprzetwornikowych (mozaikowych). Głowice te wyróżnia w stosunku do głowic standardowych to, że składają się z wielu pojedynczych przetworników (10, 16, 32, 64, 128 elementowych), z których każdy może niezależnie generować i odbierać falę ultradźwiękową, dzięki czemu możliwe jest kształtowanie wiązki falowej m.in. jej skupianie na dowolnej głębokości badanego elementu lub jej odchylanie o dowolny kąt. Przy wykorzystaniu metody Phased Array (PA) możliwe jest badanie elementów o skomplikowanych kształtach, badanie spoin, pęknięć, rozwarstwień oraz mapowanie korozji. W 2018 roku zakupiliśmy System LPS aby móc wdrożyć powyższą usługę.