mask

Badania phased array (PA)

badanie ultradzwiękamiMetoda Phased Array (PA) polega na zastosowaniu ultradźwiękowych głowic wieloprzetwornikowych (mozaikowych). Głowice te wyróżnia w stosunku do głowic standardowych to, że składają się z wielu pojedynczych przetworników (10, 16, 32, 64, 128 elementowych), z których każdy może niezależnie generować i odbierać falę ultradźwiękową, dzięki czemu możliwe jest kształtowanie wiązki falowej m.in. jej skupianie na dowolnej głębokości badanego elementu lub jej odchylanie o dowolny kąt. Przy wykorzystaniu metody Phased Array (PA) możliwe jest badanie elementów o skomplikowanych kształtach, badanie spoin, pęknięć, rozwarstwień oraz mapowanie korozji. W 2018 roku zakupiliśmy System LPS aby móc wdrożyć powyższą usługę.

 

Zalety badań Phased Array

Technologia Phased Array, stosowana w badaniach nieniszczących, przynosi wiele zalet. Dzięki zastosowaniu tej metody możliwe jest szybkie i dokładne wykrywanie wad materiałowych oraz ocena ich parametrów. Ponadto Phased Array pozwala na skanowanie dużych obszarów w krótkim czasie, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów. W porównaniu do tradycyjnych metod ultradźwiękowych technologia ta oferuje lepszą rozdzielczość obrazu, co umożliwia precyzyjniejszą analizę danych. Wspomniane cechy przyczyniają się do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa procesów kontrolnych oraz serwisowych, co jest kluczowe dla firm działających w branży przemysłowej.