mask

Badania radiograficzne (RT)

pomiar radiografemMetoda radiograficzna (RT) jest metodą objętościową, która pozwala na wykrywanie niezgodności wewnętrznych i podpowierzchniowych za pomocą promieniowania X oraz gamma. Wykorzystuje się ją do kontroli niemal każdego rodzaju obiektów. Metoda RT pozwala na wykrycie w spoinach min.: pęknięć, przyklejeń, wtrąceń żużla, pęcherzy gazowych, braków przetopu i innych niedopuszczalnych niezgodności. Pozwala również na określenie ich kształtu oraz wielkość. Badaniom radiograficznym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz materiały niemetalowe o grubości kilkudziesięciu milimetrów. Metoda badań radiograficznych daje trwały obraz elementu badanego w postaci radiogramu, który archiwizuje się lub przekazuje zleceniodawcy.

 

Wykorzystanie badań radiograficznych (RT) w przemyśle

Możliwości badań radiograficznych wykorzystywane są w wielu branżach. I nie jest to zaskoczeniem, ponieważ ich zastosowanie jest niezwykle szerokie. RT wykorzystywane jest zatem między innymi w przemyśle stoczniowym. Ponadto, tego typu badania znajdują również zastosowanie podczas kontroli urządzeń ciśnieniowych czy rurociągów. Badania radiograficzne wykorzystywane są także między innymi do inspekcji wymienników ciepła. Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta, zapraszamy do kontaktu z naszym przedsiębiorstwem.

Przebieg badania radiograficznych

W celu prawidłowego zrealizowania badania radiograficznego niezbędny jest dostęp do dwóch stron badanej konstrukcji. Wszystko po to, aby z jednej strony móc umieścić defektoskop, a z drugiej błonę rentgenowską inaczej zwaną kliszą. Po zainstalowaniu aparatury klisza zostaje naświetlona, a następnie wywoływane są z niej obrazy. I właśnie na ich podstawie, możliwe jest przeprowadzenie badania, które umożliwia wskazanie miejsca potencjalnej wady, a także jej rozmiar i strukturę. Badania radiograficzne pozwalają bowiem określić czy w konstrukcji doszło między innymi do pęknięcia lub powstania pęcherzy gazowych.