mask

Badania radiograficzne (RT)

pomiar radiografemMetoda radiograficzna (RT) jest metodą objętościową, która pozwala na wykrywanie niezgodności wewnętrznych i podpowierzchniowych za pomocą promieniowania X oraz gamma Stosuje się ją podczas procesu wytwarzania, eksploatacji urządzeń przemysłowych w szczególności w złączach spawanych (konstrukcje, rurociągi), odlewach, odkuwkach itp. Metoda RT pozwala na wykrycie w spoinach min.: pęknięć, przyklejeń, wtrąceń żużla, pęcherzy gazowych, braków przetopu i innych niedopuszczalnych niezgodności. Pozwala również na określenie ich kształtu oraz wielkość. Badaniom radiograficznym podlegają wszystkie metale i ich stopy oraz materiały niemetalowe o grubości od 0mm do kilkudziesięciu mm. Metoda badań radiograficznych cechuje się minimalnymi wymaganiami przygotowanej powierzchni oraz daje trwały obraz elementu badanego w postaci radiogramu, który archiwizuje się lub przekazuje zleceniodawcy.