mask

Badania szczelności metodą ultradźwiękową (LT)

Technika badania szczelności metodą ultradźwiękową pozwala na zlokalizowanie miejsca i wielkości nieszczelności. Metodę tą stosujemy podczas badań części ładunkowych statków, pomieszczeń, zbiorników. W takich sytuacjach umieszczamy wielokierunkowy nadajnik emitujący z 19 emiterów fale ultradźwiękowe wewnątrz zamkniętej przestrzeni. Na zewnątrz fale, które wydostają się poprzez ewentualne nieszczelności są odbierane przez odbiornik. Oceny wielkości nieszczelności dokonuje się za pomocą odczytu w cyfrowej skali.

Zobacz również: Badania zbiorników

budowa