mask

Badania wizualne (vt)

miejsce spoiny dwóch płaszczyznMetoda wizualna najczęściej przeprowadzana w połączeniu z inną metodą badań nieniszczących, jako badanie wstępne. W praktyce już na tym etapie wykrywane są duże nieciągłości powierzchniowe (pęknięcia kuźnicze, spawalnicze, hartownicze, podtopienia, braki przetopu, wklęśnięcia), wady kształtu elementów (przesunięcia brzegów, odkształcenia kątowe, ubytki korozyjne, porowatości, pustki), co zwłaszcza w produkcji pozwala zaoszczędzić czas i środki. Badania prowadzi się w sposób bezpośredni (okiem nieuzbrojonym) lub pośredni za pomocą takich urządzeń jak: lupa, endoskop, peryskop, zestaw lusterek i wideoendoskop. Metoda ta jest stosowana w różnych etapach produkcji konstrukcji stalowych: przygotowanie elementów do spawania, kontrola złącza w trakcie spawania oraz gotowego złącza. Ważną rolę odgrywa również w badaniach obiektów eksploatowanych (wirniki, turbiny, zbiorniki, pompy, rurociągi, wymienniki ciepła, części statków, samolotów itp.), a w wielu z nich jest wręcz jedyną możliwą formą kontroli. W 2018 roku zakupiliśmy wideoendoskop, dzięki któremu jesteśmy w stanie dokonywać oceny w trudno dostępnych miejscach z możliwością rejestracji obrazu.