mask

Badania penetracyjne (PT)

nieszczelność elementów metalowychMetoda penetracyjna jest jedną z metod badań nieniszczących. Dzięki zjawisku włoskowatości cieczy (penetranta) – czyli zdolności do wnikania cieczy do cienkich nieciągłości umożliwia ona wykrywanie otwartych nieciągłości powierzchniowych, płaskich wąskoszczelinowych różnie zorientowanych (pęknięcia na gorąco, na zimno, pęknięcia hartownicze, szlifierskie, pęknięcia zmęczeniowe). W szczególności stosowana jest do badań nieszczelności spoin spawanych zbiorników, rur i itp. Stosowana jest zarówno w materiałach ferromagnetycznych, jaki i nieferromagnetycznych (stale austenityczne, miedź, mosiądz, brąz, wolfram), a także w materiałach niemetalicznych (np. ceramicznych). Za pomocą metody penetracyjnej można badać zarówno półwyroby jak i wyroby gotowe o różnym stopniu komplikacji kształtu (małe i duże).