mask

Pomiary twardości (HT)

miernik grubości metlauPomiary twardości należą do metod inwazyjnych i w zależności od wyboru techniki pomiaru mogą być wykonywane w warunkach laboratoryjnych urządzeniem stacjonarnym lub w warunkach polowych z wykorzystaniem twardościomierzy przenośnych-dynamicznych. Technika pomiarów jest prosta. Odpowiednio przystosowane urządzenie jest wgniatane w powierzchnię badaną, a następnie wykonany w ten sposób odcisk jest mierzony. Wyniki z pomiarów twardości wyrażane są w różnych jednostkach (HV, HB, HRC, HL, HS, HRB), w zależności od zastosowanej metody pomiaru. Pomiary z wykorzystaniem twardościomierzy przenośnych niosą ze sobą wiele korzyści, głównie ze względu na mobilność urządzenia, a co za tym idzie możliwość wykonywania pomiarów na hali produkcyjnej, w odległych, często trudno dostępnych miejscach, na konstrukcjach, której gabaryty znacznie przekraczają możliwości urządzeń stacjonarnych. W 2018 roku dokonaliśmy zakupu twardościomierza ultradźwiękowego, który dzięki metodzie HV1 pozwala na pomiary elementów o małej masie oraz cienkościennych.