mask

Badania szczelności metodą pęcherzykową (LT)

gumowy przewód z powietrzemBadanie szczelności metodą pęcherzykową polega na zjawisku przenikania gazu z ośrodka o ciśnieniu wyższym do ośrodka o ciśnieniu niższym. Warunkiem koniecznym do zaistnienia takiego procesu jest połączenie pomiędzy tymi ośrodkami. Badanie złączy spawanych odbywa się w powietrzu atmosferycznym przy wytworzonym podciśnieniu w nakładanej na badany odcinek komorze zwanej potocznie boxem. Kapilarne nieszczelności w spoinie stanowią połączenie między ośrodkami o różnym ciśnieniu. W pokrytym pianotwórczym roztworem złączu następuje przenikanie powietrza z atmosfery do komory poprzez nieszczelności, w wyniku oddziaływania różnicy ciśnień. Proces ten powoduje powstanie pęcherza pozwalającego na zlokalizowanie nieszczelności. Pęcherzykową metodę badania szczelności złączy można zastosować na wyrobach, których podstawowym warunkiem dopuszczenia do eksploatacji jest szczelność wykonanych połączeń spawanych.

 Zobacz również: Badanie spawów