mask

Badania nieniszczące

Nasze Laboratorium pomaga zapewnić bezpieczeństwo pracy podczas eksploatacji danego obiektu. Oferowane przez nas badania nieniszczące NDT konstrukcji spawanych, kutych, walcowanych oraz odlewanych umożliwiają wykrycie, umiejscowienie oraz eliminację wszelkich nieciągłości. Zgodnie z wymogami obowiązujących norm oraz Towarzystw Klasyfikacyjnych, którym podlega dana budowa, w DRACO zajmujemy się również poszukiwaniem wad niedopuszczalnych, które mogły powstać już podczas produkcji, np. maszyn.


Badania NDT konstrukcji mają również sprawdzić, czy dany obiekt nadaje się do dalszej eksploatacji, np. w razie awarii lub uzasadnionych obaw o jego stan. Ocena stanu technicznego wykonywana jest także po upłynięciu terminu eksploatacji, który opisany jest w Prawie Budowlanym lub przed planowaną zmianą jego przeznaczenia. Sprawdzamy wtedy obecność wszelkich pęknięć, rozwarstwień oraz korozyjnych utrat grubości. Zarówno badania NDT maszyn, jak i konstrukcji są niezbędne do otrzymania niezbędnych pomiarów i otrzymania wyników statystycznych potrzebnych do wydania orzeczenia dotyczącego ich stanu. Upewniamy się, czy stan danego obiektu (maszyny) zezwala na jego dalszą eksploatację, a także z jakim prawdopodobieństwem pewności. Dokonujemy również prognozy dotyczącej jego trwałości. Ekspertyza jest również niezbędna w określaniu wymogów przywracających zdolność eksploatacyjną danego obiektu.

 

Gorąco zachęcamy do skorzystania z naszej oferty!