Metoda ultradźwiękowa należy do grupy metod objętościowych, podobnie jak metoda radiograficzna. Umożliwia badanie obiektów wykonanych ze stali ferrytycznych, austenitycznych, aluminium, magnezu, miedzi, stopów miedzi, ołowiu, niklu, materiałów kompozytowych a nawet drewna i tworzyw ceramicznych.Metodą tą można badać obiekty poddawane różnym procesom obróbki oraz łączenia:

  • walcowanie
  • odlewanie
  • kucie
  • spawanie
  • zgrzewanie
  • klejenie
  • lutowanie

Metoda ta umożliwia wykrywanie najbardziej niebezpiecznych nieciągłości materiałowych wewnętrznych, jak również powierzchniowych i podpowierzchniowych. Pozwala ona na określenie typu wady, wymiarów oraz jej lokalizacji w elemencie badanym. Ultradźwiękowe badania elementów cechuje szybkość uzyskiwanych informacji, brak szkodliwości zdrowia, niższa cena w porównaniu do badań radiograficznych. Zalety te sprawiają, że w wielu dziedzinach przemysłu badania ultradźwiękowe zastąpiły badania radiograficzne.