mask

Rola badań PMI w branży petrochemicznej i energetyce

Ustalenie właściwości materiałów, które zostały użyte do wykonania konstrukcji i elementów, bywa problematyczne, zwłaszcza jeśli nie zachowała się odpowiednia dokumentacja albo pojawiają się podejrzenia, że wykonawca nie wywiązał się ze swego zadania, ignorując specyfikację projektową. Niezawodnym sposobem na sprawdzenie charakterystyki wykorzystanej stali bez pobierania próbek jest przeprowadzenie badania PMI. Sprawdźmy, na czym polega i jakie jest jego znaczenie w branży petrochemicznej i energetyce.

Co daje badanie PMI i jak przebiega?

Badanie PMI (Positive Metal Indentification) jest procedurą pozwalającą na określenie składu chemicznego konkretnego metalu. Będzie to możliwe za sprawą identyfikacji udziału procentowego użytych pierwiastków stopowych, a na tej podstawie dokładnego poznania rodzaju stopu. Jest to o tyle istotne, że poszczególne stopy stali lub metali nieżelaznych mają bardzo odmienne własności zarówno pod względem parametrów wytrzymałościowych, jak i możliwości stosowania różnych typów obróbki. Badanie PMI jest metodą nieniszczącą, nie wymaga więc pobierania próbek, co mogłoby osłabić konstrukcję lub być trudne do przeprowadzenia z technicznego punktu widzenia, biorąc pod uwagę, że określenie stopu bywa konieczne w przypadku pracujących instalacji lub użytkowanych konstrukcji. Badanie PMI może być wykonane przy użyciu przenośnych analizatorów dwiema metodami – optycznej spektroskopii emisyjnej (OES) albo fluorescencji rentgenowskiej (XRF). W przypadku badania XRF do struktury metalu wysyłana jest wiązka promieniowania rentgenowskiego, która sprawia, że atomy pochłaniają część energii, a następnie emitują tzw. promieniowanie wtórne o charakterystyce zależnej od rodzaju pierwiastka.

Badania PMI w praktyce

Elementy wykorzystywane w branży petrochemicznej i energetyce muszą wyróżniać się swoimi parametrami wytrzymałościowymi, a więc odpornością na większe obciążenia wynikające z wysokiego ciśnienia, dużej masy konstrukcji czy potencjalnie wysokiej temperatury. Ułatwia to ocenę trwałości, zagrożenia korozją czy wreszcie ustalenie możliwych metod obróbki, co bywa niezbędne przy planowanych modernizacjach, naprawach lub demontażu. Wykorzystanie niewielkich spektrometrów XRF daje możliwość przeprowadzenia badań w terenie, znacznie przyspieszając sporządzenie dokumentacji, a nawet ustalenia czy stan faktyczny pokrywa się z posiadanymi planami. Korzystanie z badań PMI jest również sposobem na potwierdzenie zgodności wykonanych prac ze specyfikacją zamówienia, co jest przydatne np. przy odbiorze instalacji.