mask

RODZAJE WAD MATERIAŁOWYCH W ODLEWACH

 

Odlewanie elementów metalowych jest technologią, która pozwala na seryjne wytwarzanie jednolitych materiałowo wyrobów o zróżnicowanych kształtach i wymiarach, a także produkcję jednostkową. Przy wykorzystaniu metod odlewniczych powstają elementy zarówno wymagające precyzji np. części silników, jak i o dużych rozmiarach i masie, choćby korpusy maszyn. W ten sposób uzyskuje się również przedmioty użytkowe np. akcesoria kuchenne. Zaletą tej technologii jest możliwość otrzymania dobrej jakości, na ogół wymaga to jednak nie tylko starannego przygotowania form, materiałów i przestrzegania reżimu technologicznego, ale także prowadzenia ich odpowiedniej weryfikacji, m.in. za pomocą badań nieniszczących. Przekonajmy się, jakie wady odlewnicze mogą się pojawiać w gotowych wyrobach.

Jakie wady mogą się pojawiać w odlewach?

Proces produkcji elementów metalowych metodami odlewniczymi polega na wypełnianiu przygotowanej formy stopem o odpowiednim przy konkretnym wyrobie składzie. Jakość odlewu zależy zarówno od starannego przygotowania formy, podczas którego wzięto pod uwagę m.in. sposób, w jaki materiał będzie ją wypełniał czy występujący dla danego metalu skurcz, jak i od tego, czy skład metalu jest prawidłowy, a podczas samego odlewania nie popełniono błędów np. przy doborze właściwego ciśnienia czy wybijaniu odlewu. Pojawiające się w odlewach wady mogą dotyczyć: jego kształtu (np. niedolewy, zalewki czy przestawienia), powierzchni surowego odlewu (chropowatości, wżarcia, przepalenia, pęcherze), ciągłości (m.in. pęknięcia na zimno lub gorąco), a także struktury wewnętrznej i materiału.

Przykłady wad wewnętrznych

Wady wewnętrzne odlewów mogą przybierać różne postacie. Do częściej występujących należą m.in. jamy skurczowe. Pojawiają się w wyniku skurczu objętościowego i sięgają od powierzchni w głąb, mając zwykle kształt lejka. Innym defektem są rzadzizny będące zbiorem niewielkich rozrzuconych jamek. W odlewach pojawiają się też zapiaszczenia mające postać porów wypełnionych żużlem oraz porowatości powodowane uwalnianymi gazami.