mask

RODZAJE URZĄDZEŃ DO BADAŃ ET W ZALEŻNOŚCI OD ELEMENTÓW PODDAWANYCH KONTROLI

Wykrywanie defektów materiałów może być prowadzone na wiele sposobów, w zależności od charakterystyki obiektu, w którym mają być znalezione nieciągłości oraz ich spodziewanego rodzaju. Jedną z częściej wykorzystywanych technologii jest badanie ET (Eddy-current testing), czyli prowadzone metodą prądów wirowych. Przyjrzyjmy się jej bliżej oraz sprawdźmy, jakie typu urządzeń mogą być w niej stosowane.

Na czym polega badanie metodą prądów wirowych?

Badanie metodą prądów wirowych (ET) jest jedną z metod elektromagnetycznych. Bazuje na zjawisku indukcji elektromagnetycznej i polega na kontrolowaniu sposobu, w jaki wytworzone fale rozchodzą się w badanym obiekcie. Wykorzystywane w procedurze badawczej urządzenia pozwalają na odczytywanie charakterystyki zachodzących zmian generowanego pola. Otrzymywane wyniki są porównywane z charakterystyką uzyskiwaną podczas pomiaru wzorca.

Samo badanie wiąże się ze zbliżaniem do powierzchni materiału sondy z cewką generującą zmienne pole elektromagnetyczne. Prowadzi to do wywołania w badanym materiale przewodzącym prądów wirowych o określonej charakterystyce. Jego parametry będą oddziaływać na pole wytwarzane przez sondę. W razie pojawienia się defektów odczyty będą więc ulegały zmianie.

Jakie rodzaje przetworników wirowoprądowych wykorzystuje się w badaniu ET?

Badanie ET może być prowadzone w przypadku elementów o stosunkowo niewielkiej grubości, ponieważ wraz z nią pogarsza się jakość otrzymywanych odczytów, a zatem także rzetelność wykonywanego badania. Z tego względu sprzęt używany w badaniach musi być w maksymalnym stopniu dostosowany do geometrii i rodzaju kontrolowanych obiektów. W razie wykrywania nieciągłości występujących w elementach o znacznej długości korzysta się z przetworników przelotowych. Mogą one być przystosowane do badań zewnętrznych używanych w przypadku rur, profili czy prętów, jak i wewnętrznych, wprowadzanych do wnętrza obiektu. Inną możliwością jest korzystanie z przetworników stykowych stosowanych przy przedmiotach o większych rozmiarach i powierzchniach.