mask

OGRANICZENIA ZASTOSOWANIA METODY ET

Metoda ET to metoda prądów wirowych, która pozwala wykrywać różnego rodzaju nieciągłości, jak pęknięcia, czy erozyjne lub korozyjne ubytki, określając ich wielkość i głębokość zalegania. Jest wykorzystywana do badania elementów z materiałów przewodzących prąd. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób odbywa się badanie metodą ET i sprawdźmy, jakie ograniczenia w zastosowaniu ma ta metoda.

Opis metody ET w logicznym uproszczeniu

Metodę ET można porównać do zasady działania transformatora. Mamy tu do czynienia z indukcją wzajemną dwóch cewek nawiniętych na transformatorowy rdzeń. Uzwojenie pierwotne to cewka wzbudzająca sondy, natomiast uzwojenie wtórne to badany materiał. W badanym materiale płynie prąd zwarcia w najbardziej dogodnym kierunku, czyli po okręgu. Dlatego mamy do czynienia z prądem wirowym, stąd nazwa metody prądów wirowych. Badany materiał wytwarza również własne pole magnetyczne, skierowane zawsze do pola cewki sondy. Kiedy prąd wirowy trafi na przeszkodę, przepływ staje się słabszy. Słabszy przepływ to też słabsze pole magnetyczne odpowiedzi skierowane przeciwnie. Układ z sondą zauważa tę różnicę.

Ograniczenia metody prądów wirowych

Głównym ograniczeniem metody prądów wirowych jest możliwość wykorzystania jej wyłącznie do badania obiektów przewodzących prąd, o czym wspomnieliśmy już we wstępie. Na efektywność przeprowadzanej inspekcji ma wpływ chropowatość powierzchni badanego elementu. Głębokość penetracji to maksymalnie kilkanaście milimetrów, a dodatkowo wszelkie defekty zlokalizowane równolegle do uzwojeń cewki sondy oraz kierunku skanowania mogą pozostać niewykryte. Z głębokością penetracji powiązane jest coś jeszcze: czułość wykrywania nieciągłości spada wraz ze wzrostem głębokości wnikania.

Na szczęście metod badań nieinwazyjnych mamy znacznie więcej, badania ET to jedynie część z nich. Doświadczony operator laboratorium z właściwym certyfikatem zgodnym z normą ISO 9712 dobiera metodę badania, technikę wykonania i określa wszelkie ograniczenia w stosowaniu danej metody badania.