mask

Jak wykrywać ubytki i korozje w wyrobach metalowych?

Metale są zwykle używane do wykonywania różnych konstrukcji oraz elementów maszyn i urządzeń ze względu na swoją wysoką wytrzymałość na obciążenia mechaniczne o różnym charakterze. Ich użyteczność może jednak ulec znacznemu obniżeniu w sytuacji, gdy dojdzie do osłabienia ich struktury wewnętrznej, np. wskutek rozwoju korozji lub ubytków wywołanych czynnikami zewnętrznymi albo niedociągnięciami występującymi w procesie produkcji. Niezawodnym sposobem na stwierdzenie występowania tego rodzaju zjawisk jest korzystanie z badań nieniszczących. Przekonajmy się, jaki wpływ na metal może mieć korozja oraz sprawdźmy, na czym polegają metody badań nieniszczących i które z nich są najczęściej stosowane.

Korozja i nieciągłości elementów metalowych

Wśród największych zagrożeń dla trwałości elementów wykonanych z metalu znajdują się uszkodzenia jego struktury, prowadzące do niższej odporności na obciążenia. Jednym z częściej prowadzących do tego zjawisk jest korozja metalu, związana z procesem jego utleniania się. Pojawianie się nalotu z tlenków, czyli rdzy, dotyczy przede wszystkim metali zawierających żelazo, ale podobne zniszczenia zachodzą także w metalach nieżelaznych – głównie stopach aluminium i miedzi. Poza najczęstszą korozją ogólną pojawiać się może korozja szczelinowa – są one jednak zwykle łatwe do wykrycia. Większych problemów przysparza korozja wżerowa, która wnika głęboko w metal, często będąc przyczyną jego perforacji. Nie można też nie wspomnieć o korozji naprężeniowej, międzyziarnowej i korozji galwanicznej. Problemem są także ubytki materiału powstające wskutek jego zmęczenia i powstawania rys, pękania lub kruszenia.

Badania nieniszczące metali

Badania nieniszczące metali (NDT – Non Destructive Testing) pozwalają na wykrycie defektów ich struktury bez powodowania dodatkowych uszkodzeń, co ma duże znaczenie zarówno w przypadku części istniejących konstrukcji lub maszyn, jak i przy kontrolowaniu jakości gotowych wyrobów różnego rodzaju. Najczęściej stosowane są metody związane z używaniem ultradźwięków, powszechnie wykorzystuje się także różne metody elektromagnetyczne np. prądów wirowych. Popularnym rozwiązaniem jest zwłaszcza mapowanie korozji, pozwalające na poznanie dokładnego rozkładu uszkodzeń. W badaniach powierzchni stosuje się też metody wizualne i penetracyjne.