mask

JAK WYGLĄDAJĄ PRZEGLĄDY OKRESOWE URZĄDZEŃ NDT?

 

Uzyskiwanie prawidłowych pomiarów wiąże się z koniecznością korzystania ze sprzętu, którego wskazania odpowiadają rzeczywistemu natężeniu mierzonej cechy. Będzie to bardzo ważne w przypadku badań NDT, których wyniki mają ustalić stan i parametry materiałów, konstrukcji czy urządzeń. Przekonajmy się, jak wygląda sprawa okresowych przeglądów urządzeń NDT.

Dlaczego stan urządzeń badawczych jest istotny?

Prowadzenie badań nieniszczących daje możliwość sprawdzenia stanu materiału, maszyny, urządzenia lub wykonanych prac. W zależności od sytuacji dobiera się odpowiednią metodę badania, określa jego cel oraz opracowuje harmonogram wraz ze wyznaczeniem procedury, ustala niezbędne oprzyrządowania, a także ustala warunki, w jakich ma się odbyć oraz poszczególne konieczne procesy, które będą zrealizowane w jego ramach. Niezwykle ważne jest także wskazanie dokumentów, które definiują ramy całego postępowania, a więc podanie właściwej normy. Będzie to istotne dla zagwarantowania poprawności uzyskiwanych podczas badania NDT wyników nie­ tylko ze względu na to, że normy podają precyzyjnie zakres działań, ale także dlatego, że szczegółowo odnoszą się do wymogów co do sprzętu badawczego.

Jak dba się o sprzęt używany w badaniach NDT?

Urządzenia używane podczas badań NDT powinny ściśle odpowiadać określonym przez normy parametrom. Dla zapewnienia powtarzalności i rzetelności pomiaru sprzęt musi być obsługiwany oraz konserwowany ściśle według wskazań jego producenta. Niezbędne będą jednak także zabiegi związane z jego wzorcowaniem i skalowaniem. W przypadku wzorcowania potrzebne jest skalibrowanie przyrządu tak, by był w stanie pokazywać właściwe proporcje między wzorcową jednostką miary a swoimi wskazaniami, innymi słowy by zachowywał prawidłowy i zdefiniowany margines błędu. Jeśli chodzi o skalowanie, to ma ono na celu uzyskanie korelacji między odczytami przyrządu a poziomem mierzonej cechy. Podobnie jak przeglądy wzorcowanie i skalowanie należy przeprowadzać w podany przez wytwórcę sposób i ze wyznaczoną przez niego częstotliwością.