mask

FROSIO- inspekcja i nadzór nad powłokami malarskimi

 

Powłoki malarskie wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych pełnią funkcję ochronną, zabezpieczając materiał przed działaniem czynników zewnętrznych. W przypadku elementów wykonanych z metalu największym zagrożeniem są procesy korozyjne, które powodując utlenianie, doprowadzają do osłabienia wytrzymałości maszyny, urządzenia lub konstrukcji. Skuteczność używanych metod zależy od wybranych środków oraz ich prawidłowej aplikacji, dlatego przy nanoszeniu farb bądź lakierów konieczne jest przestrzeganie określonych reżimów technologicznych, w tym pomiaru powłok podczas ich wykonywania. Ważną rolę odgrywa tu inspektor prac malarskich z certyfikatem FROSIO, nadzorujący proces i przeprowadzający potrzebne badania nieniszczące. Przekonajmy się, czym jest FROSIO i na czym polegają zadania inspektora.

Dlaczego nadzór nad powłokami jest konieczny?

Wykonywanie powłok malarskich zabezpieczających przed korozją jest ważne w branżach, gdzie ryzyko jej pojawienia się będzie szczególnie wysokie, np. w przemyśle stoczniowym, chemicznym lub w budownictwie. W wielu przypadkach ich jakość jest ściśle określona w obowiązujących normach i wymaganiach stawianych m.in. przez ubezpieczycieli czy stowarzyszenia lub ograny państwowe mające pieczę nad bezpieczeństwem w konkretnym obszarze. Dotyczy to np. zastosowań zaliczanych do kategorii korozyjnej C5 (statków, urządzeń portowych, nadbrzeży oraz budynków wznoszonych w obszarach o dużej wilgotności powierza) i C4 (obszary nadmorskie, zakłady chemiczne). Sprawowanie nadzoru nad nanoszeniem środków antykorozyjnych wymaga fachowej wiedzy i sporego doświadczenia, poziom kompetencji jest więc potwierdzany stosownymi certyfikatami i uprawnieniami.

Czym jest FROSIO?

Duże znaczenie związane z prawidłowym wykonaniem powłok malarskich wiąże się z koniecznością zapewnienia fachowej kontroli nad ich nanoszeniem. Jedną z organizacji, które certyfikują inspektorów prac malarskich, jest norweska organizacja FROSIO. Inspektorzy mogą uzyskać jeden z trzech stopni w zależności od wyników egzaminów i stażu pracy.